ΕΛΛΑΔΑ

[ΕΛΛΑΔΑ][bsummary]

ΑΤΤΙΚΗ/Αυτοδιοίκηση

[ΑΤΤΙΚΗ][bsummary]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

[ΚΟΙΝΩΝΙΑ][bsummary]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ][bsummary]

ΔΙΕΘΝΗ

[ΔΙΕΘΝΗ][bsummary]

Σε ρύθμιση μόλις το 3,5% των οφειλών στο Δημόσιο


Κατασχέσεις, υποθήκες σε ακίνητα, «κυνήγι» μέσω e-mail και τηλεφωνικών κλήσεων σε νέους οφειλέτες περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, πέρυσι το «οπλοστάσιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη «μάχη» κατά των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Μια «μάχη» στην οποία οι μεγάλοι χαμένοι είναι περισσότεροι από 4 εκατ. φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία, αλλά κυρίως οι περίπου 1.344.750 υπόχρεοι που έχουν οφειλές από 50 έως και 500 ευρώ.
Μεταξύ των 4.064.750 οφειλετών βρίσκονται και 536.330 οφειλέτες με χρέη έως 10 ευρώ, αλλά και 79 φυσικά ή νομικά πρόσωπα με χρέη ύψους 34,154 δισ. ευρώ ή το 32,7% των συνολικών ακαθάριστων χρεών.  
Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ μπήκαν το 2018 περισσότεροι από 770.000 φορολογούμενοι που μέσω e-mail ή και τηλεφωνικών κλήσεων τους ασκήθηκε «πίεση» να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ 816.721 φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.  
Κατά τη διάρκεια του 2018 δεν ήταν λίγες και οι εγγραφές υποθηκών στα ακίνητα οφειλετών για χρέη, αφού διπλασιάστηκαν φτάνοντας στις 8.350 έναντι 4.222 το 2017 (αύξηση 97,8% σε έναν χρόνο).

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την Έκθεση Απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που πιστοποιεί το αδιέξοδο εκατομμυρίων φορολογουμένων, αλλά και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εισπρακτικός μηχανισμός που βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» χρεών που αυξάνεται κάθε μήνα.
Ειδικότερα, με βάση τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/01/2019 διαμορφώθηκε σε 104,365 δισ. ευρώ, ενώ από αυτό σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δισ. ευρώ, ποσοστό 3,5%. 
Επισημαίνεται ότι το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ανέρχεται σε 86,255 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανήλθε την 01/01/19 σε 8,484 δισ. ευρώ και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/19 (104,365 δισ. ευρώ).
Σχετικά με την παλαιότητα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 104,365 δισ. ευρώ της 01/01/2019 παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  •  ποσοστό 83,3% προέρχεται/αφορά τη χρονική περίοδο έως 30/11/2016
  •  ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά τη χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.
Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό:
  •  47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)
  •  27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)
  •  22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)
  •  2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
Όσον αφορά τις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019 παρατηρείται ότι:
  •  ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλ. ευρώ, διακρατά το 2,4% (2.465,8 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019,
  •  ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100 χιλ. ευρώ, διακρατά το 89,5% (93.378,0 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019,
  •  στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5 χιλ. ευρώ έως 100 χιλ. ευρώ, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατά το 8,2% (8.521,2 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019.
Συνολικές εισπράξεις
Οι συνολικές εισπράξεις του έτους 2018 έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθαν σε 5.517,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους 2017 (5.112,7 εκατ. ευρώ). 
Αναγκαστικά μέτρα 
Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 (31/12) ανήλθε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017 (31/12).
Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017). Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. 
Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.
Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2018 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 880.824 έναντι 1.786.121 νέων μέτρων τα οποία λήφθηκαν το 2017, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (92,7%). 
Η μείωση του πλήθους των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων περιόδου 2018 σε σχέση με το 2017 οφείλεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ανωτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Κλήσεις και e-mail
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (ΔΦΣ) επικοινωνεί με φορολογούμενους για «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή με φορολογούμενους που εμφανίζουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς να βαρύνονται με παλαιότερες. Οι οφειλέτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία εντοπίζονται βάσει κριτηρίων. Η επικοινωνία με το σύνολο των οφειλετών που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια εντοπισμού και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
Επιπλέον, σε μηνιαία βάση αναπτύσσονται δράσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας που αφορούν αξιολογημένες υποθέσεις βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας για τη συμμόρφωσή τους.

Συνολικά, κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν 771.743 επικοινωνίες μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου με φορολογούμενους για συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες εν μέρει συνεισέφεραν στη συμμόρφωση 442.220 φορολογουμένων (ποσοστό συμμόρφωσης 57,3%). 
Οι εισπράξεις από τους φορολογουμένους που συμμορφώθηκαν διαμορφώθηκαν σε 273.088.262 ευρώ (ποσοστό είσπραξης 44,8%).
Επισημαίνεται ότι ενώ τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 0,3% μεταξύ των ετών 2018 και 2017, οι εισπράξεις έναντι αυτών αυξήθηκαν κατά 2,7%, με αποτέλεσμα το ποσοστό είσπραξης φρέσκων ληξιπρόθεσμων χρεών να αυξηθεί σε 44,8% το 2018, έναντι 43,8% το 2017.
naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: